Rechtsgebieden

Sociale zekerheidsrecht

mr. E.W.J.M. Janssens heeft ruime ervaring in het adviseren én procederen op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht. Het sociaal zekerheidsrecht omvat een uitgebreid stelsel aan wetten en regelingen op het terrein van de sociale zekerheid. De wetten en regels van dit rechtsgebied, waaronder de Ziektewet, WAO/WIA, Wajong, AOW en Participatiewet, worden van overheidswege uitgevoerd door met name het UWV en gemeenten. Tegen besluiten dient binnen 2 tot 6 weken bezwaar of beroep worden ingesteld, bij gebreke waarvan inhoudelijk verweer niet langer mogelijk is.

Met name gezien de complexiteit van de regelgeving en het tempo en de regelmaat waarmee bestaande regelingen vervangen worden door nieuwe regelingen, is deskundige bijstand zeker op dit rechtsgebied een vereiste. Voor verdere informatie omtrent de Specialisatievereniging Socialezekerheidsrecht verwijzen wij u graag naar de website: