Tarieven

Gratis kennismakingsgesprek

Tijdens een kennismakingsgesprek wordt inzicht in de haalbaarheid van uw zaak gegeven. Wij bespreken met u de te volgen werkwijze en de daarmee samenhangende kosten zodat u later niet met onverwacht hoge kosten wordt geconfronteerd.

In eerste instantie wordt bekeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, in welk geval u voor de kosten van rechtsbijstand enkel een beperkte eigen bijdrage betaalt. Mocht dit niet het geval zijn dan verrichten wij onze werkzaamheden op basis van een uurtarief van € 200,- exclusief/ € 242,- inclusief BTW. 

Bij particulieren met een fiscaal jaarinkomen tot € 50.000,- brengen wij de door ons verleende rechtsbijstand in rekening tegen een gematigd tarief van € 200,- inclusief BTW.

Naast de kosten van onze bemoeiingen worden in voorkomend geval kosten voor onder meer griffierechten en het opvragen van medische verklaringen bij de behandelende sector bij u in rekening gebracht. Ook de kosten van een in overleg met u ingeschakelde deskundige worden aan u doorberekend.

Neem hier contact op

Gefinancierde rechtsbijstand / Pro Deo

Indien u een beperkt inkomen heeft, kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om gesubsidieerde rechtshulp (een “toevoeging”) aan te vragen. Dit gebeurt via een verzoek aan de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). Advocatenkantoor Advance dient dit verzoek in overleg met u in. De beoordeling of u voor een zogenoemde toevoeging in aanmerking komt, vindt plaats op twee verschillende momenten.

Enerzijds ten tijde van de aanvraag, op welk moment op basis van uw inkomen en/of vermogen (twee jaar voorafgaand aan het jaar waarin de aanvraag plaatsvindt) wordt gekeken of een toevoeging wordt verleend. Anderzijds wordt bij de beëindiging van de zaak een zogenoemde resultaatstoets verricht. Afhankelijk van het behaalde resultaat (50% of hoger van het voor u geldende heffingsvrije vermogen) kan de toevoeging worden ingetrokken en komen de kosten van rechtsbijstand door uw advocaat alsnog voor uw rekening.

Wanneer een toevoeging wordt toegekend bent u in elk geval een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte hiervan wordt door de Raad voor Rechtsbijstand bepaald aan de hand van uw inkomen. De bijdrage wordt door ons bij u in rekening gebracht. Wij starten onze werkzaamheden op het moment dat de eigen bijdrage is voldaan. Voor verdere informatie alsmede de actuele inkomensnormen en bijbehorende eigen bijdragen verwijzen wij u naar de website van de RvR: www.rechtsbijstand.nl