Gefinancierde rechtsbijstand

Indien u een beperkt inkomen heeft, kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om gesubsidieerde rechtshulp (een “toevoeging”) aan te vragen. Dit gebeurt via een verzoek aan de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). Uw advocaat dient dit verzoek in overleg met u in. De beoordeling of u voor een zogenoemde toevoeging in aanmerking komt, vindt plaats op twee verschillende momenten.

Enerzijds ten tijde van de aanvraag, op welk moment op basis van uw inkomen en/of vermogen (twee jaar voorafgaand aan het jaar waarin de aanvraag plaatsvindt) wordt gekeken of een toevoeging wordt verleend. Anderzijds wordt bij de beëindiging van de zaak een zogenoemde resultaatstoets verricht. Afhankelijk van het behaalde resultaat (50% of hoger van het voor u geldende heffingsvrije vermogen) kan de toevoeging worden ingetrokken en komen de kosten van rechtsbijstand door uw advocaat alsnog voor uw rekening.

Wanneer een toevoeging wordt toegekend bent u in elk geval een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte hiervan wordt door de Raad voor Rechtsbijstand bepaald aan de hand van uw inkomen. De bijdrage wordt door ons bij u in rekening gebracht.Wij starten onze werkzaamheden op het moment dat de eigen bijdrage is voldaan. Voor verdere informatie alsmede de actuele inkomensnormen en bijbehorende eigen bijdragen verwijzen wij u naar de website van de RvR: www.rechtsbijstand.nl.